Urząd Stanu Cywilnego w Krępkowicach

Standesamt Krampkewitz

1875 - 1912

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1Geburts- Register Standesamt Krampkewitz [Krępkowice] 1875-1880
2Heirats- Register Standesamt Krampkewitz 1875-1875
3Sterbe- Register Standesamt Krampkewitz 1875-1880
4Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1876-1876
5Heirats- Register Standesamt Krampkewitz 1876-1876
6Sterbe- Register Standesamt Krampkewitz 1876-1876
7Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1877-1877
8Heirats- Register Standesamt Krampkewitz 1877-1877
9Sterbe- Register Standesamt Krampkewitz 1877-1877
10Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1878-1878
11Heirats- Register Standesamt Krampkewitz 1878-1878
12Sterbe- Register Standesamt Krampkewitz 1878-1878
13Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1879-1879
14Heirats- Register Standesamt Krampkewitz 1879-1879
15Sterbe- Register Standesamt Krampkewitz 1879-1879
16Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1880-1880
17Heirats- Register Standesamt Krampkewitz 1880-1880
18Sterbe- Register Standesamt Krampkewitz 1880-1880
19Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1881-1894
20Sterbe- Register Standesamt Krampkewitz 1881-1899
21Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1895-1899
22Heirats- Register Standesamt Krampkewitz 1876-1899
23Geburts- Register Standesamt Krampkewitz 1900-1912