Urząd Stanu Cywilnego w Chotkowie

Standesamt Kathkow

1874 - 1934

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1874-1874
2Heirats -Neben- Register Standesamt Kathkow 1874-1874
3Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1874-1874
4Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1875-1875
5Heirats -Haupt- Register Standesamt Kathkow 1875-1875
6Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1875-1875
7Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1876 1876-1877
8Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1876 1876-1877
9Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1877-1877
10Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1877-1877
11Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1878-1878
12Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1878-1878
13Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1879-1879
14Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1879-1879
15Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1880-1880
16Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1881-1885
17Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1881-1881
18Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1882-1882
19Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1883-1885
20Geburts -Haupt- Register Standesamt Kathkow 1886-1890
21Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1886-1890
22Heirats -Haupt- Register Standesamt Kathkow 1876-1891
23Heirats -Neben- Register Standesamt Kathkow 1892-1895
24Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1891-1895
25Geburts -Neben- Register Standesamt Kathkow 1891-1899
26Heirats -Neben- Register Standesamt Kathkow 1896-1900
27Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1896-1900
28Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1901-1903
29Geburts -Haupt- Register Standesamt Kathkow 1900-1905
30Heirats -Neben- Register Standesamt Kathkow 1901-1905
31Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow 1904-1906
32Sterbe -Neben- Register Standesamt Kathkow [Chotkowo] 1907-1910
33Geburts -Haupt- Register Standesamt Kathkow [Chotkowo] 1905-1912
34[Rejestr poboczny małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Chodkowie za lata 1907-1914] 1907-1914
35[Rejestr poboczny zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Chodkowie za lata 1911-1915] 1911-1915
36[Rejestr poboczny zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Chotkowie za lata 1916-1920] 1916-1920
37[Rejestr poboczny małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Chotkowie za lata 1916-1923] 1916-1923
38[Rejestr poboczny zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Chotkowie za lata 1921-1925] 1921-1925
39[Rejestr poboczny zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Chotkowie za lata 1926-1930] 1926-1930
40[Rejestr poboczny zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Chotkowie za lata 1931-1934] 1931-1934