Urząd Stanu Cywilnego w Borzyszkowym

Standesamt Borzyszkowon

1874-1912

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1874-1874
2Geburts-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1874-1874
3Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1874-1874
4Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1874-1874
5Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1874-1874
6Sterbe-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1874-1874
7Geburt -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1875-1875
8Geburts-Haupt -Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1875-1875
9Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1875-1875
10Heirats-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1875-1875
11Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1875-1875
12Sterbe-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1875-1875
13Geburts Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1876-1876
14Geburts-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1876-1876
15Heirats- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1876-1876
16Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1876-1876
17Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1876-1876
18Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1876-1876
19Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1877-1877
20Geburts-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1877-1877
21Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1877-1877
22Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1877-1877
23Sterbe- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1877-1877
24Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1877-1877
25Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1878-1878
26Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1878-1878
27Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1878-1878
28Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1878-1878
29Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1878-1878
30Sterbe-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1878-1878
31Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1879-1879
32Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1879-1879
33Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1879-1879
34Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1879-1879
35Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1879-1879
36Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1879-1879
37Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1880-1880
38Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1880-1880
39Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1880-1880
40Heirats-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1880-1880
41Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1880-1880
42Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1880-1880
43Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1881-1881
44Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1881-1881
45Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1881-1881
46Heirats- Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1881-1881
47Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1881-1881
48Sterbe-Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1881-1881
49Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1882-1882
50Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1882-1882
51Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1882-1882
52Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1882-1882
53Sterbe -Neben-- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1882-1882
54Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1882-1882
55Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1883-1883
56Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1883-1883
57Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1883-1883
58Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1883-1883
59Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1883-1883
60Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1883-1883
61Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1884-1884
62Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1884-1884
63Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1884-1884
64Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1884-1884
65Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1884-1884
66Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1884-1884
67Geburt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1885-1885
68Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1885-1885
69Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1885-1885
70Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1885-1885
71Sterbe- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1885-1885
72Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1885-1885
73Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1886-1886
74Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1886-1886
75Heirats- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1886-1886
76Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1886-1886
77Sterbe- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1886-1886
78Sterbe-Haupt Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1886-1886
79Geburts - Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1887-1887
80Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1887-1887
81Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1887-1887
82Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1887-1887
83Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1887-1887
84Geburts- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1888-1888
85Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1888-1888
86Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1888-1888
87Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1888-1888
88Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1889-1889
89Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1889-1889
90Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1889-1889
91Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1889-1889
92Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1890-1890
93Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1890-1890
94Heirats - Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1890-1890
95Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1890-1890
96Sterbe Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1890-1890
97Sterbe-Haupt Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1890-1890
98Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1891-1891
99Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1891-1891
100Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1891-1891
101Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1891-1891
102Sterbe -Haupt-Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1891-1891
103Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1891-1891
104Geburts- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1892-1892
105Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1892-1892
106Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1892-1892
107Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1892-1892
108Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1892-1892
109Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1892-1892
110Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1893-1893
111Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1893-1893
112Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1893-1893
113Sterbe Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1893-1893
114Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1894-1894
115Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1894-1894
116Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1894-1894
117Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1894-1894
118Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1894-1894
119Sterbe Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1894-1894
120Geburts- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1895-1895
121Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1895-1895
122Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1895-1895
123Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1895-1895
124Sterbe Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1895-1895
125Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1895-1895
126Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1896-1896
127Geburts Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1896-1896
128Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1896-1896
129Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1896-1896
130Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1896-1896
131Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1896-1896
132Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1897-1897
133Geburts Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1897-1897
134Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1897-1897
135Heirats Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1897-1897
136Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1897-1897
137Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1897-1897
138Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1898-1898
139Geburts - Neben-Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1898-1898
140Heirats - Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1898-1898
141Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1898-1898
142Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1898-1898
143Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1898-1898
144Geburts - Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1899-1899
145Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1899-1899
146Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1899-1899
147Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1899-1899
148Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1899-1899
149Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1899-1899
150Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1900-1900
151Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1900-1900
152Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1900-1900
153Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1901-1901
154Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1901-1901
155Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1902-1902
156Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1902-1902
157Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1902-1902
158Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1900-1902
159Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1900-1902
160Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1900-1902
161Geburts- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1874-1897
162Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1903-1903
163Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1903-1903
164Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1903-1903
165Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1904-1904
166Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1904-1904
167Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1904-1904
168Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1903-1905
169Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1903-1905
170Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1905-1905
171Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1905-1905
172Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1905-1905
173Geburts- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1906-1906
174Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1906-1906
175Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1906-1906
176Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1903-1905
177Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1907-1907
178Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1907-1907
179Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1907-1907
180Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1906-1908
181Heirats -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1906-1908
182Sterbe Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1906-1908
183Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1908-1908
184Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1908-1908
185Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1908-1908
186Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1909-1909
187Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1909-1909
188Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy [Borzyszkowo] 1909-1909
189Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowo (Borzyszkowy) 1910-1910
190Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1910-1910
191Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1910-1910
192Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1911-1911
193Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1911-1911
194Sterbe -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1909-1911
195Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1911-1911
196Geburts -Neben- register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1912-1912
197Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1912-1912
198Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1912-1912
199Geburts -Haupt- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1909-1913
200Geburts -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1913-1913
201Heirats -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1913-1913
202Sterbe -Neben- Register Standesamt Borzyszkowy (Borzyszkowo) 1913-1913