Urząd Stanu Cywilnego w Barnowie

Standesamt Barnow

1874-1934

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1 Geburts- Neben-Register Standesamt Barnow 1874-1874
2 Heirats- Neben-Register Standesamt Barnow 1874-1874
3 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1874-1874
4 Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow 1875-1875
5 Heirats-Neben- Register Standesamt Barnow 1875-1875
6 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1875-1875
7 Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow 1876-1876
8 Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow 1876-1876
9 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1876-1876
10 Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow 1877-1877
11 Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow 1877-1877
12 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1877-1877
13 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1878-1879
14 Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow 1878-1878
15 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1878-1878
16 Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow 1879-1879
17 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1879-1879
18 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1880-1882
19 Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow 1880-1880
20 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1880-1880
21 Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow 1881-1881
22 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1881-1881
23 [Sterbe-Haupt-Register Standesamt Barnow] 1881-1889
24 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1882-1890
25 Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow 1882-1882
26 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1883-1885
27 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1883-1885
28 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1886-1888
29 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1886-1890
30 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1889-1891
31 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1892-1894
32 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1891-1895
33 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1891-1895
34 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1895-1897
35 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1898-1900
36 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1896-1900
37 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1896-1900
38 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1901-1903
39 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1904-1906
40 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1901-1906
41 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1901-1906
42 [Geburts-Neben-Register Standesamt Barnow] 1907-1910
43 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1907-1910
44 [Geburts-Haupt-Register Standesamt Barnow] 1906-1911
45 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1907-1915
46 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1911-1915
47 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1916-1920
48 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1916-1920
49 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1914-1923
50 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1921-1925
51 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1921-1925
52 [Heirats-Neben-Register Standesamt Barnow] 1926-1930
53 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1926-1930
54 [Sterbe-Neben-Register Standesamt Barnow] 1931-1934